Home Gemeentenieuws Primaire begroting 2021 Langedijk en Heerhugowaard

Primaire begroting 2021 Langedijk en Heerhugowaard

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard kennen al jaren een solide en structureel goede financiële positie. Die positie staat onder druk, met name door uitdagingen binnen het sociaal domein, waaronder de kostenbeheersing op de wettelijke zorgtaken (jeugdzorg en WMO). Daarnaast gaan de kosten in 2021 in het kader van de fusie tussen beide gemeenten voor de baat uit. Rijksgelden om kosten die gemaakt worden om bestuurlijk te fuseren komen pas vrij als de fusie een feit is. Ook de lokale steunmaatregelen die zijn genomen om ondernemers en instellingen te helpen in de coronacrisis werken door in de begroting 2021.
De beide (primaire) begrotingen van Langedijk en Heerhugowaard kennen op dit moment een tekort. Beide colleges willen een sluitende (secundaire) begroting presenteren. Daarom gaan in beide gemeenten het college met hun gemeenteraad in gesprek om de juiste keuzes te maken.
Lokale lasten
Op basis van de vastgestelde begroting 2021 betekent dat voor inwoners geen extra verzwaring van de lasten. De ozb-belasting, de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting zullen voor 2021 niet méér stijgen dan is afgesproken.
Beide gemeenten werken aan de fusie naar de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Besluiten over de begrotingen zullen nog door de afzonderlijke raden plaatsvinden, maar hebben hun doorwerking naar de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Beide colleges zien de toekomst naar de nieuwe gemeente met veel vertrouwen tegemoet.
Facebook Commentaar

Vorig artikelBand op Spanning kom vandaag naar WC Broekerveiling
Volgend artikelAndere opzet ervaringsonderzoek Wmo