Home Gooi Actueel Project ‘Energie besparen doen we samen op ’t Plaveen’

Project ‘Energie besparen doen we samen op ’t Plaveen’

In opdracht van de gemeente Huizen gaat de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) ondernemers op bedrijventerrein ’t Plaveen helpen met energie besparen. Met het project ‘Stimulerend toezicht. Energie besparen doen we samen op ’t Plaveen’ worden bedrijven ontzorgd bij het nakomen van hun wettelijke verplichtingen.

Niet meer vrijblijvend

Energiebesparing bij bedrijven is niet meer vrijblijvend. De laatste jaren is de wetgeving daarover steeds strenger en ingewikkelder  geworden. In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan honderden energiebesparingsmaatregelen die bedrijven moeten uitvoeren. Deze zogeheten erkende maatregelen zijn binnen 5 jaar economisch rendabel (terugverdienbaar). De Rijksoverheid wil dat bedrijven deze maatregelen doorvoeren en daarmee een bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Informatieplicht

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 kubieke meter gas verbruiken, zijn bovendien sinds 1 juli 2019 verplicht om de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te informeren welke energiemaatregelen zij hebben getroffen en wat hun werkelijke energieverbruik is.

‘Wetgeving ingewikkeld en omvangrijk’

Wethouder Bert Rebel (o.a. Economie, Milieu en Duurzaamheid): “De wetgeving is ingewikkeld en omvangrijk. Veel ondernemers hebben andere dingen aan hun hoofd en missen de focus. Zeker in deze moeilijke periode. Daarom gaan wij bedrijven op ’t Plaveen helpen. Dat doen we door ze te ontzorgen, hun verbruik inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen waarmee ze energie kunnen besparen. Onder aan de streep kan dit voor bedrijven een financiële besparing opleveren. En dat moet ondernemers toch aanspreken.”

Ondersteuning drie jaar lang kosteloos voor 50 bedrijven op ’t Plaveen

De gemeente Huizen biedt deze ondersteuning drie jaar lang kosteloos voor 50 bedrijven op ’t Plaveen aan. ‘Stimulerend toezicht’ is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door OFGV. Met de OFGV is afgesproken in deze periode niet te handhaven op de verplichtingen rond energiebesparing. Het uitgangspunt daarbij is dat bedrijven met deze ondersteuning hun energiebesparingsmaatregelen binnen drie jaar op orde kunnen hebben.

Energie Beheer Systeem (EBS)

Axel Roeten, projectleider van OFGV, benadrukt dat ondernemers veel profijt kunnen hebben van deelname aan het project. “We hebben een app ontwikkeld waarmee bedrijven inzicht krijgen in hun energieverbruik. Met dit zogeheten Energie Beheer Systeem (EBS) kunnen ondernemers zien hoeveel ze kunnen besparen als ze bepaalde energiemaatregelen doorvoeren en wanneer ze die maatregelen hebben terugverdiend. Eigenlijk krijgen ze hiermee hun plan van aanpak op een presenteerblaadje.”

Webinar 10 februari 2021

De komende periode benadert OFGV de ondernemers op ’t Plaveen om hen over ‘Stimulerend Toezicht’ te informeren. Ook organiseren de gemeente en de OFGV op woensdagmiddag 10 februari van 16.00 tot 17.00 uur een webinar over dit project. Ondernemers kunnen zich via de website www.stimulerendtoezicht.net voor dit webinar inschrijven.

Facebook Commentaar

Vorig artikelZorgbalans werkt mee aan pilot versnelde start coronavaccinatie van ministerie van VWS
Volgend artikelSubsidie onderzoek duurzaam hergebruik monumenten