Home Haarlem Actueel Transitievisie warmte: concrete plannen richting gasvrij Haarlem

Transitievisie warmte: concrete plannen richting gasvrij Haarlem

Het college heeft de transitievisie warmte opgesteld. Hierin legt het college vast waar en hoe de gemeente de komende jaren aan de slag gaat om zoveel mogelijk woningen van het gas richting duurzame verwarming te krijgen. Met deze plannen wordt, samen met de geplande aardgasvrije nieuwbouw woningen, 25% van Haarlem aardgasvrij in 2030. Ruim 800 Haarlemmers dachten mee met de plannen van de gemeente.

Met de ambitie om in 2040 van het aardgas af te zijn, staat de gemeente voor de grote opgave om de komende twintig jaar circa 76.000 woningen en 11.000 andere gebouwen van het aardgasnet los te koppelen. En dat moet ook, want het klimaatprobleem is urgent. Om het tij te keren, kunnen we niet snel genoeg iets doen. In de wereld. Maar ook in onze gemeente. Daarom heeft Haarlem de klimaatcrisis uitgeroepen en wil Haarlem in 2040 aardgasvrij zijn. De gemeente ziet het als haar plicht om zorg te dragen voor een duurzame, sociale en toekomstbestendige stad en onderneemt snelle en concrete stappen om dit te bereiken.

Kansrijke projecten

Het college kiest ervoor om met de meest kansrijke projecten te beginnen. En dat doet de gemeente niet alleen. Haarlem werkt bij de plannen nauw samen met de woningcorporaties Elan Wonen, Pré wonen en Ymere, netbeheerder Alliander,  ondernemers van bedrijventerrein Waarderpolder en bewonersinitiatieven zoals SpaarGas en de energiecoöperaties. Met de opgedane ervaringen in deze projecten komt vervolgens de rest van de stad aan de beurt. De gemeente heeft al een start gemaakt met verschillende plannen:

  • een warmtenet in Schalkwijk (Meerwijk) met de woningcorporaties
  • een ZonneWarmteNet in het Ramplaankwartier met de bewoners
  • een warmtenet in de Waarderpolder met de ondernemers
  • gerichte ondersteuning voor het aardgasvrij maken van woningen van na 1995
  • ondersteunen van individuele bewoners en ondernemers bij verduurzaming
  • verduurzamen van kantoren (energielabel C in 2023 en A in 2030).

 

Warmtekaart

Onderdeel van de transitievisie is een warmtekaart van de stad. Daarop is in één oogopslag duidelijk wat er in welke wijk staat te gebeuren en wat de mogelijkheden zijn voor verduurzaming. Hier is ook te zien welke wijken de komende jaren dus ook nog niet aan de beurt zijn. Zo wordt voorlopig nog niet begonnen met het aardgasvrij maken van het historisch centrum.

Isoleren is de beste maatregel die iedereen kan nemen

Voor elke wijk en woningtype geldt dat isoleren de beste maatregel is.
Voor advies hierover en over andere duurzame maatregelen kunnen woningeigenaren terecht bij het Duurzaam Bouwloket en het Duurzaamheidsloket van de gemeente.  Voor de financiering van ingrepen heeft de gemeente een Duurzaamheidslening en een subsidie om woningen aardgasvrij te maken. Ook zijn er landelijke subsidies.

Meer informatie over de transitievisie.

De transitievisie warmte is vanaf 3 maart zes weken lang beschikbaar voor inspraak voor alle Haarlemmers.

Facebook Commentaar

Vorig artikelVeiligheidsmonitor: Hoe veilig is uw buurt?
Volgend artikelWinactie met bloembollen Vul je vensterbank met voorjaar!