Home Ijmond Actueel Strategisch plan verkeersveiligheid vraagt om een verkeersveiligheidsanalyse

Strategisch plan verkeersveiligheid vraagt om een verkeersveiligheidsanalyse

Begin 2019 is landelijk het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV2030) ondertekend. Dit plan beschrijft een gezamenlijke koers van wegbeheerders om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen en toe te werken naar 0 verkeersslachtoffers in 2050. Om dit te kunnen realiseren werken de provincie Noord-Holland en de regio Zuid-Kennemerland & IJmond samen aan een nieuwe regionale risico-gestuurde verkeersveiligheidsaanpak. Hierin wordt ingezet op het voorkomen van ongevallen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem proactief aan te pakken.

Deze vernieuwde aanpak wil risico’s in kaart te brengen om daarop maatregelen in te zetten. Er wordt gebruik gemaakt van diverse databronnen zoals bevolkingssamenstelling, kwaliteit en gebruik van de infrastructuur, gereden snelheid, alcohol- en drugsgebruik en het aantal ongevallen. De gemeente Heemskerk heeft de verkeersveiligheidsrisico’s recent in kaart gebracht en geanalyseerd. De totale analyse is terug te lezen in het rapport ‘Verkeersveiligheid gemeente Heemskerk – Risicoanalyse van het verkeerssysteem – een stappenplan’. Bij de uiteindelijke analyse zijn ook de enquêteresultaten van de in 2018 gedane enquête “bereikbaarheid centrum” verwerkt.

Enquêteresultaten verkeersveiligheid uitgewerkt in een rapport.

In september 2020 hebben inwoners de mogelijkheid gekregen om een enquête in te vullen over de verkeersveiligheid in Heemskerk. Dit heeft geleid tot 890 reacties. Deze reacties hebben ons geholpen om een goede risicoanalyse te kunnen maken. De reacties zijn terug te lezen in het rapport ‘Verkeersveiligheid gemeente Heemskerk – Meldingen en beleving’. Naast de enquêteresultaten van september 2020 besteedt dit rapport tevens aandacht aan eerder door inwoners gedane meldingen m.b.t. de verkeersveiligheid.

Het vervolgproces: een Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

Met de resultaten uit alle gemeentelijke verkeersveiligheidsanalyes zal provinciaal een Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid worden opgesteld. De provincie zal in het eerste kwartaal van 2021 een webinar voor de raadsleden in onze regio organiseren, waarbij deze ook de gelegenheid wordt geboden om richting te geven aan het op te stellen uitvoeringsprogramma.

Facebook Commentaar

Vorig artikelTorenven in Warmenhuizen nu eigendom Coöperatie
Volgend artikelAmstelveen heeft subsidieregeling anderhalvemetermaatregelen voor noodlijdend MKB