Home Alkmaar Alkmaar Actueel Veilig stemmen op 15, 16 en 17 maart: zo doen we dat...

Veilig stemmen op 15, 16 en 17 maart: zo doen we dat in Alkmaar

Op 15, 16 en 17 maart kiezen we in Nederland de leden van de Tweede Kamer. Zij zetten zich de komende vier jaar in voor de belangen van alle Nederlanders. Het is dus belangrijk dat iedereen veilig kan stemmen op een kandidaat van zijn of haar keuze. Vanwege de coronamaatregelen, gaat dat deze keer anders dan normaal.

Gemeente Alkmaar organiseert de verkiezingen veilig en coronaproof. Zo zijn er bijvoorbeeld stembureaus op meerdere dagen open en mogen mensen van 70 jaar en ouder per brief stemmen. Als iedereen zich aan de regels houdt, kan iedereen veilig zijn of haar stem uitbrengen. Hieronder een overzicht.

Wie mogen stemmen?

Iedereen van 18 jaar en ouder, die op 1 februari 2021 stond ingeschreven en de Nederlandse nationaliteit heeft, is stemgerechtigd voor deze verkiezingen. In Alkmaar gaat het om 86.000 kiezers, waarvan

 • 70.000 jonger dan 70 jaar;
 • 16.000 ouder dan 70 jaar;
 • 2.100 kiezers die na de vorige verkiezing 18 zijn geworden en voor het eerst mogen stemmen.

Waar kunnen mensen stemmen?

Er kan gestemd worden in stembureaus verspreid door de hele gemeente. Dit zijn 45 gebouwen, 5 tenten en 2 mobiele stembureau’s met beperkte toegang (dinsdag).

Aantallen

 • Maandag 15 maart, 10 stembureaus op 10 locaties;
 • Dinsdag 16 maart, 10 stembureaus op 10 locaties;
 • Dinsdag 16 maart, 2 mobiele stembureaus met beperkte toegang in verzorgingshuizen;
 • Woensdag 17 maart, 68 stembureaus op 50 locaties.

Aantal stembureauleden

Voor een coronaproof-stembureau worden extra mensen aangesteld. Voor heel Alkmaar gaat het om:

 • Maandag 15 maart, 60 stembureauleden, 15 reserves;
 • Dinsdag 16 maart, 60 stembureauleden, 15 reserves;
 • Woensdag 17 maart, 414 stembureauleden, 100 reserves.

Tellers (via uitzendbureau)

Op 17 maart worden de stemmen na sluiting van de stembureaus in het stembureau geteld. Dit gebeurt door de stembureauleden, aangevuld met tellers.
De briefstemmen en de stemmen die op 15 en 16 maart zijn uitgebracht, worden op 17 maart geteld in een centrale locatie.
Woensdag 17 maart, na 21.00 uur: 250 tellers in de stembureaus, 80 reserves.
Woensdag 17 maart, vanaf 9.00 uur: 100 tellers in centrale locatie (briefstemmen en uitgebrachte stemmen op 15 en 16 maart.

Kwetsbare kiezers en kiezers met een beperking

Voor deze kiezers zijn er speciale maatregelen genomen. Op maandag en dinsdag zijn 10 stembureaus open. Er zijn toegankelijkheidsbevorderende maatregelen getroffen. Verder mag een kiezer 3 volmachtstemmen uitbrengen in plaats van 2 en mogen kiezers van 70+ per brief stemmen.

Kiezers met een visuele beperking

Voor deze kiezers ligt in elk stembureau een loep met verlichting. In stembureau Thuis in Overdie zijn vrijwilligers van de Oogstichting aanwezig voor hulp. Hier ligt ook een kandidatenlijst in braille. Vervoer is mogelijk via de Wmo. Op www.alkmaar.nl/verkiezingen staat een voorleesbare kandidatenlijst.

Briefstemmen 70+

In Alkmaar zijn er 16.000 kiezers ouder dan 70 jaar, die kunnen kiezen tussen:

 • Stemmen per brief per post (apart antwoordnummer);
 • Stemmen per brief inleveren bij inleverpunt Stadskantoor van 10 tot en met 17 maart;
 • Stemmen in een stembureau.

Tellen briefstemmen

Er is een vooropening van de briefstemmen op 15 en 16 maart in het Stadskantoor. Het tellen van de briefstemmen gebeurt op woensdag 17 maart vanaf 9.00 uur in De Letterbak.

Kalender bezorging

 • 26 en 27 februari, stempas en stempluspas (70+);
 • 3 en 4 maart, kandidatenlijsten, huis aan huis;
 • 5 en 6 maart, briefstembiljetten (70+).

Coronamaatregelen

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen gelden aanvullende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Spreiding van kiezers

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart zijn 10 stembureaus open voor kiezers uit kwetsbare groepen;
Op woensdag 17 maart zijn meer stembureaus open dan normaal.
Kiezers ouder dan 70 jaar mogen per brief stemmen.
Kiezers mogen drie in plaats van twee volmacht stemmen uitbrengen.
Er staan vier in plaats van drie stemhokjes per stembureau voor een snellere doorloop.

Gezondheidscheck voor kiezers

In de envelop met de stempas zit een flyer met informatie en een lijst met gezondheidsvragen (RIVM).

Maatregelen in het stembureau

 • Extra stembureaulid bij de deur, die de drukte in de gaten houdt en kiezer wijst op de coronamaatregelen;
 • Aparte in- en uitgang van het stembureau;
 • Looproute zonder kruisend loopverkeer;
 • Desinfectiezuil bij de in- en uitgang;
 • Extra schoonmaakrondes door schoonmaakbedrijf;
 • 1,5 meter afstand houden;
 • Draagplicht mondneuskap voor kiezers en stembureauleden;
 • Iedere kiezer krijgt bij het stembiljet een eigen rood potlood, dat hij mag houden.

Specifiek voor stembureauleden

 • Draagplicht mondneuskapje (medische mondkapjes type IIR voor stembureauleden/tellers);
 • Wegwerphandschoenen voor stembureauleden;
 • Desinfectie-/schoonmaakdoekjes;
 • Handpompjes;
 • Kuchschermen tussen kiezers en stembureauleden;
 • Bij wisselen van plek contactpunten schoonmaken met desinfectiedoekje;
 • Gezondheidscheck (RIVM) invullen op de dag voor de verkiezingsdag;
 • Tellen van stemmen volgens methode waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Aanplakborden

Op 27 locaties in de gemeente staan aanplakborden, waar politieke partijen hun verkiezingsposters kunnen opplakken.

Op www.alkmaar.nl/verkiezingen staat alle actuele informatie.

Facebook Commentaar

Vorig artikelWinactie met bloembollen Vul je vensterbank met voorjaar!
Volgend artikel12 kandidaten burgemeester Opmeer