Home Noord-holland actueel Provincie en Connexxion grijpen coronacrisis aan om openbaar vervoer te verbeteren

Provincie en Connexxion grijpen coronacrisis aan om openbaar vervoer te verbeteren

De gevolgen van de coronacrisis voor het openbaar vervoer zijn groot. Het aantal reizigers in de bussen is tijdens de lockdown met 65-70% gedaald. Om te zorgen dat Noord-Holland ook in de toekomst goed bereikbaar blijft, werken provincie Noord-Holland en Connexxion aan een regionaal transitieplan voor het openbaar vervoer. Het plan is naar verwachting april 2021 af.

Regionaal transitieplan

Voor het regionaal transitieplan onderzoeken provincie en Connexxion hoe binnen de 3 concessiegebieden (Noord-Holland Noord, Haarlem-IJmond en Gooi en Vechtstreek) het openbaar vervoer verbeterd kan worden. Ook wordt uitgewerkt hoe op korte termijn (2021-2023) de verliezen worden opgevangen die zijn ontstaan doordat veel minder mensen met de bus reizen.

Om Noord-Holland tijdens en na de coronacrisis goed bereikbaar te houden en reizigers slimmer, schoner en veiliger te laten reizen, hebben de provincie en Connexxion de volgende ambities: meer tevreden reizigers waarbij het doel is om terug te keren naar de reizigersaantallen en voorspelde groei van voor de coronacrisis, inspelen op het veranderende reisgedrag van reizigers door snelle en flexibele reisopties aan te bieden en zoveel mogelijk kilometers te rijden met de elektrische bussen. De acties in het transitieplan moeten zorgen voor financieel gezonde concessies.

Vergoeding Rijk

Het regionaal transitieplan maakt straks onderdeel uit van de landelijk transitieplannen om de OV-sector financieel op korte en lange termijn gezond te houden. Het Rijk vangt de verliezen van de vervoerders tot en met september 2021 nu grotendeels op met de Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer (BVOV).

Dienstregeling

Op een aantal frequente buslijnen van Connexxion in Haarlem-IJmond, Noord-Holland Noord en Gooi en Vechtstreek rijden vanaf 3 januari 2021 minder vaak bussen. Het gaat om 5% minder busritten om te voorkomen dat steeds meer bussen leeg rondrijden. Wanneer in de 2e helft van 2021 het aantal reizigers niet toeneemt en de bijdrage van het Rijk voor het 4e kwartaal 2021 niet wordt toegezegd, moet de dienstregeling mogelijk verder worden aangepast. De provincie en Connexxion hebben onderzocht wat het effect is van 10% minder busritten op de dienstregeling. Daarbij is gekeken hoe alle gebieden bereikbaar blijven en hoe voorkomen kan worden dat buslijnen helemaal geschrapt moeten worden. De provincie en Connexxion streven ernaar om zoveel mogelijk bussen te laten rijden en de dienstregeling niet verder aan te passen.

Evaluatie Noord-Holland Noord

In opdracht van de provincie Noord-Holland rijdt Connexxion in het concessiegebied Noord-Holland Noord. Momenteel evalueren provincie en Connexxion deze concessie waarbij ook gekeken wordt of het huidige openbaar vervoer past bij de vraag en welke ambities ze hebben voor de komende jaren. Dit gebeurt elke 3 jaar. De gevolgen van de coronacrisis worden hierin meegenomen.

De provincie en Connexxion willen bussen slimmer combineren met (elektrische) fiets, buurtbus en doelgroepenvervoer (bijvoorbeeld voor mensen met een beperking of vervangend vervoer wanneer ander vervoer niet beschikbaar is). Andere ambities zijn onder andere: snellere verbindingen die aansluiten bij treinreistijden, naast snelle lijnen ook een netwerk van (buurt)buslijnen en scholierenlijnen in de regio en meer focus op lopen en fietsen in de stad.

Facebook Commentaar

Vorig artikelProvincie wijzigt vergoeding voor schade door ganzen
Volgend artikelVeiligheidsmonitor: Hoe veilig is uw buurt?