Home Provincie Actueel Provincie zet reserves in voor herstel economie en natuur

Provincie zet reserves in voor herstel economie en natuur

Nederland, Hoofddorp, 08-12-08 Winkelcentrum de Viermeren. Foto Merlin Daleman

De provincie zet €175 miljoen uit de reserves in voor onder andere economische herstelmaatregelen, natuurontwikkeling en duurzaamheid.

Economisch herstel en verduurzaming

Vanwege de coronacrisis zet Noord-Holland €100 miljoen in om inwoners en organisaties in Noord-Holland te helpen bij de versterking van de economie en de verduurzaming. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op het versterken van de arbeidsmarkt. Voorkomen moet worden dat als gevolg van corona mensen in de technieksector ontslag krijgen en niet meer terugkeren in die sector. Daarvoor is begeleiding van werk naar werk nodig. Daarnaast is de behoefte aan technische medewerkers zo groot dat ook instroom vanuit andere sectoren nodig is. Het geld wordt ook gebruikt om de verduurzaming op gang te houden en tegelijk te zorgen voor economische activiteit en herstel. Ontzorgen van woningeigenaren en ondernemers op bedrijventerreinen die gezamenlijk hun panden willen verduurzamen kan bijvoorbeeld veel voordeel bieden. Ook onderzoekt de provincie welke ondersteuning er nodig is voor de culturele en maatschappelijke sector.

43 miljoen voor natuur

Om het Natuurnetwerk Nederland af te ronden wordt 43 miljoen vrijgemaakt. Hiermee wordt de komende jaren nog 5600 hectare natuur ingericht.

Noodsteun voor culturele instellingen

In november 2020 hebben 100 culturele instellingen in Noord-Holland gezamenlijk ruim € 11 miljoen aan noodsteun gekregen. De provincie stelde vorig jaar voor de cultuursector een fonds van 10 miljoen beschikbaar. Gemeenten droegen in regionaal verband culturele instellingen voor en droegen zelf ook 35% bij. Voor 2021 is nog € 3,5 miljoen beschikbaar.

Cofinanciering voor Europese subsidies

Voor de cofinanciering van de Europese gelden die vanuit het Programma Ontwikkeling Platteland voor Noord-Holland beschikbaar zijn, reserveert de provincie € 5 miljoen.

Facebook Commentaar

Vorig artikelZaanstad bereidt zich voor op Tweede Kamerverkiezingen
Volgend artikelBesmettingen Westfriesland ver boven landelijk gemiddelde en aangescherpte regels