Home Provincie Actueel Subsidie onderzoek duurzaam hergebruik monumenten

Subsidie onderzoek duurzaam hergebruik monumenten

Eigenaren van monumenten kunnen een subsidie aanvragen om onderzoek te doen naar het duurzaam benutten van hun pand.

De provincie Noord-Holland stimuleert onderzoek naar mogelijkheden voor duurzaam hergebruik van monumenten die hun functie hebben verloren of dreigen te verliezen. Een onderzoek helpt de eigenaar als hij het pand wil exploiteren zonder dat de monumentale waarde verloren gaat. De regeling stimuleert eigenaren om in een vroeg stadium meerdere varianten voor herbestemming en verduurzaming te verkennen.

In 2020 was het ook mogelijk om een aanvraag doen. Toen kregen 19 eigenaren een subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken en/of energiescans. Zo werden herbestemming en verduurzaming van gemaal De Poel en Kasteel De Nederhorst onderzocht en energiescans gemaakt voor de verduurzaming van molen de Otter, het Kennemer Lyceum en meerdere kerken.

Aanvragen kunnen uiterlijk op 14 oktober 2021 om 17.00 uur worden ingediend. In totaal is € 150.000,- beschikbaar. Op de website staat meer informatie over de regeling.

Verduurzamen, óók tijdens de coronacrisis

De provincie wil dat de verduurzaming van vastgoed niet stil valt door de coronacrisis. Daarom heeft de provincie een economisch herstel- en duurzaamheidsfonds van € 100 miljoen in het leven geroepen. Geld uit het fonds wordt onder andere besteed aan verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Daaronder vallen ook culturele instellingen die gevestigd zijn in monumenten. Deze subsidie voor onderzoek naar duurzaam hergebruik monumenten is een aanvulling op de maatregelen die verder worden genomen binnen de kaders van het herstelfonds.

Facebook Commentaar

Vorig artikelProject ‘Energie besparen doen we samen op ’t Plaveen’
Volgend artikelAlkmaar wordt elke dag wakker met ochtendgymnastiek