Home Zaanstreek Actueel Voorrang op woning voor zorgpersoneel en leraren in Zaanstad

Voorrang op woning voor zorgpersoneel en leraren in Zaanstad

Zicht op de Zaanoever. Voorlopig lopen veel Zaanse nieuwbouwplannen stuk op de geluid- en stankoverlast van de industrie en Amsterdamse havenbedrijven. Artikel: De Zaanse woonambities

Zaanstad start een samenwerking met het Zaans Medisch Centrum (ZMC), onderwijsinstellingen ZaanPrimair en Agora en de Zaanse woningcorporaties. Het doel is om door middel van huisvesting, een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het personeelstekort. In een eerste pilot stelt woningcorporatie Parteon de komende twee jaar hiervoor dertig woningen ter beschikking.

Wethouder Songül Mutluer vertelt: ‘In Zaanstad is er een tekort aan professionals in de zorg en in het onderwijs. Zeker tijdens de coronacrisis werd nog duidelijker dat deze beroepsgroepen onmisbaar zijn. Huisvesting is een belangrijke factor in het kiezen van een baan. Met directe bemiddeling willen we een bijdrage leveren in het aantrekken van nieuw talent. We starten met een pilot, met uitzicht op uitbreiding waar nodig. Mooi dat we nu met deze partijen samen de handen ineen slaan en onze krachten hebben gebundeld.’

Hulp van de gemeente

Het doel van de samenwerking is om de openstaande vacatures in de zorg en onderwijs te vervullen. In het ‘Lange termijnplan Lerarentekort’ (2019) is de link gelegd tussen het lerarentekort in Zaanstad en de woningnood. Ook vanuit de zorg komen deze signalen. Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) bij de gemeente aan de bel getrokken om te bemiddelen. Met de nieuwe samenwerking willen we mensen van binnen en buiten Zaanstad enthousiasmeren voor een baan in het onderwijs of de zorg in Zaanstad. De pilot richt zich in eerste instantie op leerkrachten in het basisonderwijs (ZaanPrimair en Agora) en (specialistische) verpleegkundigen voor het ZMC. Door middel van tussentijdse evaluaties wordt na twee jaar bekeken of dit experiment bijgedragen heeft aan het vervullen van vacatures en/of dat uitbreiding gewenst is.

Samen met woningcorporaties

Parteon voert de pilot uit namens de Zaanse corporaties. Om te voorkomen dat door deze pilot de ‘gewone’ wachtlijst voor een sociale huurwoning oploopt, kijkt Parteon ook naar woningen die tijdelijk leeg staan, bijvoorbeeld vanwege plannen voor nieuwbouw. Er wordt goed gekeken naar maatwerk. Zo kan voor sommige menen woningdelen een passende optie zijn en voor een ander een vrije sector woning. Het maatwerk houdt rekening met het inkomen, de reisafstand, de huidige woonsituatie en de duur van het arbeidscontract.

Pakket aan maatregelen

De pilot is een aanvulling op bestaande voorrangsregelingen. In Poelenburg-Peldersveld geldt al een voorrangsregeling op grond van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek. Woningzoekenden met een baan bij een maatschappelijke organisatie, overheid, in de zorg of onderwijs hebben voorrang. Voor de langere termijn vraagt Zaanstad de corporaties ook om in nieuwbouwplannen ruimte te maken voor schaarse beroepsgroepen. Eigen Haard heeft hiervoor het nieuwbouwproject Gouwpark voorgesteld, WormerWonen het nieuwbouwproject Noordeinde en met Rochdale wordt overlegd over voorrang bij (tijdelijke) nieuwbouw zoals bij Sportpark Poelenburg. Zo dragen de partijen gezamenlijk bij aan deze belangrijke maatschappelijke functies in de stad.

Facebook Commentaar

Vorig artikelPolitie zoekt getuigen van overval op woning
Volgend artikelNoord-Holland Noord op zoek naar ervaringsdeskundigen